Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


SuriShop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
SuriShop
Waterlandstraat 17
Paramaribo, Suriname

Telefoon: 530151


Persoonsgegevens die wij verwerken
SuriShop verwerkt persoonsgegevens. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat personen zich aanmelden bij www.surishop.nl voor het aanmaken van een account. Een account is nodig voor het bestellen van een of meer producten op www.surishop.nl.

Een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Fax (niet verplicht om in te vullen)
 • Bedrijf (niet verplicht om in te vullen)
 • Straat & Huisnummer
 • Toevoeging (niet verplicht om in te vullen)
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land
 • Provincie / Regio
 • Wachtwoord
 • Nieuwsbrief aanmelden / afmelden

Overige gegevens, te weten:

 • IP-adres

Omschrijving specifieke diensten

Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden diensten:

 • Kunnen uitvoeren van een bestelling: om een bestelling uit te kunnen uitvoeren en bestelde producten en diensten te kunnen leveren, zijn de gegevens nodig van de klant en van de ontvanger. De klant en ontvanger kunnen in sommige gevallen dezelfde persoon zijn
 • Servicedesk: bij het versturen van een bestelling door de klant kunnen mogelijk wijzigingen gewenst zijn door de klant, welke door SuriShop moeten worden doorgevoerd. Voor deze acties is verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk
 • Klantcontact: het kan zijn dat SuriShop contact dient op te nemen met de klant indien er onduidelijkheden voorkomen in de bestelling of indien er zaken afgestemd dienen te worden over de bestelling en/of bezorging
 • Back-up: back-ups maken van persoonsgegevens i.v.m. bovenstaande verwerkingen

Naast bovengenoemde gegevens worden bij de verwerker van betalingen (Mollie) de volgende gegevens geregistreerd indien een klant overgaat tot betaling:

 • Naam klant bij bankinstelling
 • IBAN

Verwerkingsdoelen en grondslag
SuriShop verwerkt persoonsgegevens van klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten
 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bellen , e-mailen  of via Whatsapp contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen over onze producten en diensten
 • Bieden van een mogelijkheid om een account aan te maken op www.surishop.nl
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
SuriShop neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen
SuriShop bewaart persoonsgegevens van personen die een account hebben aangemaakt bij www.surishop.nl

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
SuriShop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt dit uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies
SuriShop maakt gebruikt van cookies voor het optimaal functioneren van haar website www.surishop.nl

Wij verzamelen informatie wanneer u ingelogd bent geweest.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

Beveiligingsincident of datalek melden
In geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en / of datalek, kunt u contact opnemen met SuriShop.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
SuriShop neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijnof er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.